Bank Spółdzielczy w Radymnie

O banku

Historia Banku Spółdzielczego w Radymnie pobierz

Ład korporacyjny:

Oświadczenie Zarządu Banku oświadczenie

Schemat organizacyjny Banku Spółdzielczego w Radymnie schemat organizacyjny

Dz.Urz.KNF poz. 17 pobierz

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego: pobierz

Zasady składania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Radymnie: pobierz

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Radymnie: pobierz

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych: pobierz

Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Radymnie: pobierz

Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Radymnie: pobierz

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe stosowana w Banku Spółdzielczym w Radymnie: pobierz

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Radymnie: pobierz

Regulamin wydania środków identyfikacji elektronicznej i przekazania informacji w ramach mojeID: pobierz

Opis

Written by bsradymno on poniedziałek kwietnia 27, 2015
Permalink -

- »